Senibina Platform

Kunci keupayaan Narfin untuk mengumpulkan digital baharu dengan inovasi pantas terletak pada seni bina berasaskan perkhidmatan mikro yang fleksibel. Platform Narfin dapat dijelaskan dalam konteks 3 lapisan, yang digambarkan dalam gambar rajah konsep seni bina di bawah ini.

Lapisan Mikro Perkhidmatan

Penguraian koleksi beberapa ratus perkhidmatan mikro yang boleh digunakan secara bebas dan berskala menukar sistem perbankan monolitik menjadi sistem perbankan tanpa teras.

Batas perkhidmatan mikro (enkapsulasi yang berfungsi) dipandu oleh Landskap Perkhidmatan Rangkaian Senibina Industri Perbankan (BIAN), dan butiran perkhidmatan mikro (perincian tahap mesej) dipandu oleh Skema XML Pertukaran kewangan yang interaktif (IFX).

Koleksi perkhidmatan mikro berasaskan BIAN / IFX dapat digunakan semula dan digabungkan dengan mudah ke dalam beberapa penyelesaian bagi perbankan dan bukan perbankan yang berbeza dengan solusi alternative .


Lapisan Enjin Teras

Komponen utama platform Narfin, merangkumi:

a) ciri tadbir pengurusan perkhidmatan masa reka bentuk; cth. repositori perkhidmatan, pengurusan kitaran hayat perkhidmatan,

b) ciri tadbir pengurusan perkhidmatan “runtime”; cth. pengantaraan perkhidmatan, pemantauan & laporan perkhidmatan;

c) ciri pengurusan API; cth. Gerbang API, pertukaran API;

d) Papan pemuka penggunaan API dan ciri pengagihan;

e) ciri pelbagai-penyewaan dan skalabiliti berasaskan awan; dan

f) Prasarana platform yang mematuhi keselamatan ISO. Semua solusi dibina di atas enjin teras termasuk solusi yang dikembangkan oleh Narfin dan solusi yang dikembangkan oleh pelanggan Narfin. Pertukaran API membolehkan klien mengembangkan, berkongsi, dan mengewangkan API mereka sendiri kepada klien pihak ketiga. Inti terasnya, dari satu segi, adalah kilang solusi.


Lapisan solusi

Lapisan solusi yang juga disebut sebagai “lapisan antara muka pengguna”. Semua solusi di luar- kotak Narfin dibina di atas enjin teras dan merangkumi logik persembahan sahaja. Kefungsian perniagaan dan data dapat diakses melalui panggilan API, melalui enjin inti, ke perkhidmatan mikro yang mendasarinya. Dengan menggunakan semula perkhidmatan mikro yang mendasari, solusi dapat disusun dengan cepat. Platform Narfin juga membolehkan klien mengembangkan solusi Bina Sendiri (BYO) dengan menggunakan API yang ada yang didokumentasikan di repositori perkhidmatan Narfin, atau dengan menggunakan API mereka sendiri yang dapat didedahkan melalui Narfin API Gateway


Pensijilan

Perseketuan

Kerjasama SMU dengan SMART